Jaunumi
 
 

SP Youtube SP Twitter

This is Powerlifting!

Sadarbības partneri

Sports Pašvaldībās Latvijā 2017. gadā!

LV pašvaldības un sports
Viens no sporta veida veiksmīgas attīstības nosacījumiem ir sadarbība ar vietējo pašvaldību.
Oktobris un novembris ir laiks, kad saskaņā ar katras konkrētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem/ nolikumiem ir jāiesniedz finanšu pieprasījums nākamā gada budžetam par atbalstu sporta veidam/ sportistam/ sporta klubam.
LPF vērš uzmanību, ka, ja sportista dzīvesvieta ir deklarēta citā pašvaldībā nekā sporta klubs, kuru viņš pārstāv, finanšu pieprasījumu par atbalstu vienam mērķim var iesniegt uzreiz divās pašvaldībās – gan tajā, kur deklarēta dzīvesvieta sportistam, gan arī tajā, kurā reģistrēts sporta klubs.
Mērķi, kādiem var pieprasīt atbalstu ir sekojoši:

  • Sporta sacensību/ pasākumu organizēšanu konkrētas pašvaldības teritorijā

  • Sportistu dalība (dalības maksas, dopinga kontroles maksas, licenču maksas, transporta noma, degviela, citi transporta pakalpojumi) Latvijas sacensībās

  • Sportistu dalība (dalības maksas, dopinga kontroles maksas, transporta noma, degviela, citi transporta pakalpojumi, viesnīcas izmaksas, vīzas, apdrošināšanas izdevumi) starptautiskajās sacensībās

  • Atbalsts augsta līmeņa sportistam sagatavošanās procesa nodrošināšanai

  • Atbalsts sporta organizācijai materiāli – tehniskās bāzes uzlabošanai

  • Sporta organizācijā strādājošo izglītība un tālākizglītība

  • Sporta organizācijā strādājošo atalgojums (ja ir atbilstoša sporta izglītība)


Daudzas pašvaldības organizē labāko sportistu godināšanas pasākumus, tādus kā “sporta laureāts”, “novada sportists”, “sporta balle” u.c., kā arī paredz prēmijas labākajiem. Oktobris un novembris ir arī laiks, lai iesniegtu pieteikumus par savu labāko sportistu sasniegumiem saskaņā ar katras konkrētas pašvaldības nolikumiem un tādējādi sekmētu labāko atlētu darba novērtējumu, kā arī popularizētu sporta veidu. Līdzīgi kā ar finanšu pieprasījumu, pieteikumu sportista godināšanai var sniegt uzreiz divās pašvaldībās.

LPF ir apkopojusi daļēju informāciju par Latvijas pašvaldībām, kurās tiek organizēti sportistu godināšanas pasākumi vai paredzētas prēmijas. Informācija ir aktualizēta šā gada vasarā un var mainīties, par ko jāinteresējas pie katras pašvaldības sporta dzīves vadītāja.

Latvijas Pauerlifitnga federācija lpf@sp.lv

Vārds:

E-pasts:

Mājas lapa:

Teksts:

Šeit ievadiet drošības kodu: 275  
Atcerēties mani

 

* Lūgums detransliterēt komentārus pirms publicēšanas
* Komentārs nedrīkst būt apjomīgāks par 2KB (2048 simboli)
* Atļauts izmantot šādus HTML tagus: <a> <b> <i> <u>
LPF Kalendārs 2018

Biedrība "Spēka Pasaule"
© 2004
Visas tirdzniecības zīmes un informācija, kas izvietota šajā portālā ir biedrības "Spēka pasaule" īpašums