Aizmirsu paroli

E-pasts

2022. gada Latvijas izlase

01.01.2022

Apstiprināta 2022. gada Latvijas izlase.

2022. gadā aptuveni 40 Latvijas sportisti gatavojas piedalīties 3 Eiropas un 4 Pasaules čempionātos/ sacensībās, arī Latvijā plānotas starptautiskās sacensības – maijā notiks pārcelto SELL Studentu Spēļu sacensības spēka trīscīņā.

Ņemot vērā, ka LPF joprojām ir vakanta izlases trenera vieta, kura pienākumos ietilpst rūpes par starptautisko izlasi un starptautisko startu menedžēšana, LPF informē, ka:

  • Visiem izlases sportistiem jāievēro LPF izlases un izlases formas tērpa lietošanas nolikumi.
  • Esamība Latvijas izlasē neuzliek par pienākumu obligāti piedalīties plānotajos starptautiskajos mačos. Sportista pienākums ir vien informēt LPF, gadījumā ja nevēlas startēt starptautiskajās sacensībās.
  • Jāiepazīstas ar starptautisko sacensību nolikumiem EPF vai IPF mājas lapās.
  • Sportistiem, kuri to vēl nav izdarījuši OBLIGĀTI jāiesūta pases tipa fotogrāfija (portrets uz vienkrāsaina fona, foto izmērs – vismaz 2000 pikseļi pa garāko malu) LPF vadītājam Andrejam Rožlapam! Jauniešu, junioru, open grupu sportistam, kuri nav vēl veikuši online antidopinga apmācibu vietnē ADEL, jāiesūta ADEL apmācību sertifikāts. Vairāk info šeit.
  • Vismaz 70 dienas pirms plānoto sacensību sākuma jāsazinās ar LPF sekretāru Gintu Reinholdu, informējot par savu dalību/ atsaucot savu dalību. LPF atgādina, ka IPF noteikumi liedz piedalīties starptautiskajās sacensībās, ja dalība nav pieteikta vismaz 60 dienas pirms sacensībām. Līdz ar savu dalību jāapstiprina arī trenera/ medicīnas personāla, tuvinieku vēlme doties uz šīm sacensībām. Par izlases formas tērpa nepieciešamību arī jāinformē LPF sekretārs.
  • Mēnesi pirms plānoto sacensību sākuma vēlreiz jāsazinās ar LPF sekretāru Gintu Reinholdu, apstiprinot savu un pavadošā personāla dalību. IPF noteikumi paredz fināla pieteikumu ne vēlāk kā 21 dienas pirms sacensībām. Mainīt svara kategoriju/ grupu pēc šī termiņa nav iespējams. Nepieciešams norādīt sacensību viesnīcas rezervēšanas datumus/ prasības. IPF noteikumi liedz sacensībās dalību, ja netiek izmantoti oficiālās sacensībus viesnīcas pakalpojumi LĪDZ savam startam. Par viesnīcas un apdrošināšanas apmaksu jāsazinās ar LPF vadītāju Andreju Rožlapu. Sacensību dalības un viesnīcu rēķinus starptautiskajām sacensībām LPF apmaksā centralizēti līdz ar fināla pieteikumu. Dalības atsaukšana pēc fināla pieteikuma nozīmē, ka LPF dalībniekam pieprasīs regresa kārtībā atmaksāt dalības un viesnīcas izdevumus.
  • Ņemot vērā starptautisko sacensību ilgumu un uzturēšanās izmaksas, LPF neparedz kolektīvu došanos uz starptautiskajām sacensībām. Transporta plānošana notiek pēc pašu dalībnieku iniciatīvas.
  • Jebkādu izmaiņu gadījumā nekavējoties informēt LPF sekretāru Gintu Reinholdu.