Aizmirsu paroli

E-pasts

Kontakti

10.12.2018

Latvijas Pauerliftinga valdi ievēl reizi trijos gados. Patreizējās valdes pilnvaras ir līdz 2019. gada 31. decembrim, tās pilnvaras stājās spēkā 2017. gada 1. janvārī. Valde ievēlēta 2016. gada 12. decembrī.

Latvijas Pauerliftinga federācijas valde

Valdes priekšsēdētājs
Ģenerālsekretārs
Tiesības pārstāvēt federāciju atsevišķi
Andrejs Rožlapa | andrejs@sp.lv | +371 26536984

Valdes loceklis
LPF Sekretārs, veterānu komitejas vadītājs
Tiesības pārstāvēt federāciju kopā ar pārējiem valdes locekļiem
Gints Reinholds | sekretars@sp.lv | +371 26660338

Valdes loceklis
Izpilddirektors
Tiesības pārstāvēt federāciju kopā ar pārējiem valdes locekļiem
Arnis Rukmanis | arnis.rukmanis@inbox.lv | +371 28755557

Valdes loceklis
Prezidents, IT projektu koordinators
Tiesības pārstāvēt federāciju kopā ar pārējiem valdes locekļiem
Rinalds Dimiņš | sp@sp.lv | +371 29273233

Valdes loceklis
LPF vecākais treneris
Tiesības pārstāvēt federāciju kopā ar pārējiem valdes locekļiem
Jurijs Ivaņušins |ivanyushin.yuriy.60@mail.ru, ivanusins@sp.lv | +371 26498981
+7 911 783 57 11

Valdes locekle
Izglītības komitejas vadītāja, studentu un jauniešu sporta koordinatore, Disciplinārās komisijas locekle
Tiesības pārstāvēt federāciju kopā ar pārējiem valdes locekļiem
Jana Jansonejana.jansone@lspa.lv | +371 20092733

Valdes locekle
Sieviešu pauerliftinga attīstības komitejas vadītāja, pašvaldību sadarbības koordinatore
Tiesības pārstāvēt federāciju kopā ar pārējiem valdes locekļiem
Zane Berdinska | zaneberdinska@gmail.com | +371 22026387

Valdes loceklis
Juridiskās komitejas vadītājs, Disciplinārās komisijas vadītājs
Tiesības pārstāvēt federāciju kopā ar pārējiem valdes locekļiem
Aigars Cīrulis | aigars@sp.lv | +371 26430455

Valdes loceklis
Tiesnešu komitejas vadītājs, Disciplinārās komisijas loceklis
Tiesības pārstāvēt federāciju kopā ar pārējiem valdes locekļiem
Arnis Šķēls | arnis@sp.lv | +371 29542423

LPF grāmatvede
Brigita Vītola | vitolabrigita@gmail.com | +371 29188297

LPF preses pārstāve
Inita Savicka | sab@sp.lv | +371 29180354

LPF rekvizīti


Adrese: Raiņa iela 3, Valmiera, LV- 4201
Tālrunis +371 26536984
E-pasts: lpf@sp.lv
Reģ. Nr. 40008022129
Konts LV58 UNLA 0008 0007 0050 8
A/S SEB banka, kods UNLALV2X
Konts LV12 TREL 9153 5100 0000 0
Valsts kase, kods TRELLV22