Aizmirsu paroli

E-pasts

Kontakti

10.12.2018

Latvijas Pauerliftinga valdi ievēl reizi trijos gados. Patreizējās valdes pilnvaras ir līdz 2022. gada 31. decembrim, tās pilnvaras stājās spēkā 2020. gada 1. janvārī. Valde ievēlēta 2019. gada 14. decembrī.

Latvijas Pauerliftinga federācijas valde

Valdes priekšsēdētājs
Ģenerālsekretārs
Informācijas un statistikas komitejas vadītājs
Tiesības pārstāvēt federāciju atsevišķi
Andrejs Rožlapa | [email protected] | +371 26536984

Valdes loceklis
LPF Sekretārs, LPF izlases trenera administratīvo p.i., veterānu komitejas vadītājs
Tiesības pārstāvēt federāciju kopā ar pārējiem valdes locekļiem
Gints Reinholds | [email protected] | +371 26660338

Valdes loceklis
Izpilddirektors
Tiesības pārstāvēt federāciju kopā ar pārējiem valdes locekļiem
Arnis Rukmanis | [email protected] | +371 28755557

Valdes loceklis
Digitālo risinājumu speciālists, Disciplinārās komisijas loceklis
Tiesības pārstāvēt federāciju kopā ar pārējiem valdes locekļiem
Mārcis Pauls | [email protected]  | +371 20222355

Valdes locekle
Sieviešu komitejas vadītāja, Studentu sporta koordinatore, LPF izlases trenera administratīvo p.i.
Tiesības pārstāvēt federāciju kopā ar pārējiem valdes locekļiem
Jana Jansone[email protected] | +371 20092733

Valdes loceklis
Pašvaldību sadarbības koordinators
Tiesības pārstāvēt federāciju kopā ar pārējiem valdes locekļiem
Aleksandrs Andronovs | [email protected] | +371 27097807

Valdes loceklis
Juridiskās komitejas vadītājs, Disciplinārās komisijas vadītājs
Tiesības pārstāvēt federāciju kopā ar pārējiem valdes locekļiem
Aigars Cīrulis | [email protected] | +371 26430455

Valdes loceklis
Tiesnešu komitejas vadītājs, Disciplinārās komisijas loceklis
Tiesības pārstāvēt federāciju kopā ar pārējiem valdes locekļiem
Arnis Šķēls | [email protected] | +371 29542423

LPF grāmatvede
Brigita Vītola | [email protected] | +371 29188297

LPF preses pārstāve
Inita Savicka | [email protected] | +371 29180354

LPF dizainere
Sabīne Ločmele | [email protected]; | +371 29522518

LPF rekvizīti


Adrese: Raiņa iela 3, Valmiera, LV- 4201
Tālrunis +371 26536984
E-pasts: [email protected]
Reģ. Nr. 40008022129
Konts LV58 UNLA 0008 0007 0050 8
A/S SEB banka, kods UNLALV2X
Konts LV12 TREL 9153 5100 0000 0
Valsts kase, kods TRELLV22