Aizmirsu paroli

E-pasts

Kontakti

01.01.2023

Biedrības “Latvijas Pauerliftinga Federācija” valdi ievēl reizi trijos gados. Pašreizējās valdes pilnvaras ir līdz 2025. gada 31. decembrim, tās pilnvaras stājās spēkā 2023. gada 1. janvārī. Valde ievēlēta 2022. gada 10. decembrī.

Latvijas Pauerliftinga federācijas valde

Valdes priekšsēdētājs
Ģenerālsekretārs
Informācijas un statistikas komitejas vadītājs
Tiesības pārstāvēt federāciju atsevišķi
Andrejs Rožlapa | [email protected] | +371 26536984

Valdes priekšēdētāja vietnieks
Disciplinārās komisijas vadītājs
Tiesības pārstāvēt federāciju kopā ar pārējiem valdes locekļiem
Mārcis Pauls | [email protected] | +371 20222355

Valdes loceklis
Izpilddirektors
Tiesības pārstāvēt federāciju kopā ar pārējiem valdes locekļiem
Arnis Rukmanis | [email protected] | +371 28755557

Valdes loceklis
LPF Sekretārs
Tiesības pārstāvēt federāciju kopā ar pārējiem valdes locekļiem
Edgars Jurkāns | [email protected] | +371 29749725

Valdes loceklis
Tiesnešu komitejas vadītājs, Disciplinārās komisijas loceklis
Tiesības pārstāvēt federāciju kopā ar pārējiem valdes locekļiem
Arnis Šķēls | [email protected] | +371 29542423

Valdes loceklis
Tiesības pārstāvēt federāciju kopā ar pārējiem valdes locekļiem
Edgars Tīfentāls | [email protected] | +371 27160889

Valdes loceklis
LPF izlases treneris, Sieviešu komitejas vadītājs
Tiesības pārstāvēt federāciju kopā ar pārējiem valdes locekļiem
Mārtiņš Lielups | [email protected] | +371 27182064

Valdes loceklis
Tiesības pārstāvēt federāciju kopā ar pārējiem valdes locekļiem
Mārtiņs Markovs | [email protected] | +371 28368974

Valdes loceklis
Disciplinārās komisijas loceklis
Tiesības pārstāvēt federāciju kopā ar pārējiem valdes locekļiem
Rolands Cīrulis | [email protected] | +371 26354261

LPF grāmatvede
Brigita Vītola | [email protected] | +371 29188297

LPF preses pārstāve
Inita Savicka | [email protected] | +371 29180354

LPF dizainere
Sabīne Ločmele | [email protected]; | +371 29522518

LPF rekvizīti

Biedrība “Latvijas Pauerliftinga Federācija”
Adrese: Raiņa iela 3, Valmiera, LV- 4201
Tālrunis +371 26536984
E-pasts: [email protected]
Reģ. Nr. 40008022129
Konts LV58 UNLA 0008 0007 0050 8
A/S SEB banka, kods UNLALV2X
Konts LV12 TREL 9153 5100 0000 0 (TIKAI VB pārskaitījumiem)
Valsts kase, kods TRELLV22
E-adrese