Aizmirsu paroli

E-pasts

Noslēgusies tiesvedība S. Bileišes lietā

07.07.2020

Līdz ar Starptautiskās Sporta Arbitrāžas tiesas (CAS) lēmumu noslēgusies tiesvedība S. Bileišes lietā.

LPF informē, ka:

  • 2017. g. 09. decembrī S. Bileiše piedalījās Latvijas čempionātā spiešanā guļus, kurā uzvarēja savā kategorijā un pēc otrā veiktā piegājiena priekšlaicīgi pameta sacensību vietu
  • 2018. g. 18. janvārī sportistei tika veikta ārpussacensību dopinga kontrole viņas darba vietā, kuras rezultāti izrādījās pozītīvi.
  • 2018. g. 30. jūnijā LPF Disciplinārā Komisija pēc tā laika Latvijas Antidopinga organizācijas (VSMC ADB) lūguma pieņēma lēmumu – diskvalificēt sportisti uz 4 gadiem, kā arī noteikt blakussodus.
  • 2018. g. 27. jūlijā sportiste LPF DK lēmumu pārsūdzēja Latvijas Sporta federāciju padomes Strīdu izskatīšanas komisijai, kura, saskaņā ar izmaiņām likumdošanā, pārvirzīja sūdzību no jauna izveidotajam Latvijas Antidopinga birojam (LADB).
  • 2018. g. 22. oktobrī sportiste iesniedza papildus sūdzību Starptautiskajā Pauerliftinga federācijā (IPF), kura izskatīja un sūdzību pārvirzīja atpakaļ LADB.
  • 2019. g. laikā sūdzību izskatīja sadarbībā ar LADB jaunizveidotā sporta apelācijas instance – Pārsūdzības komisija un 21. novembrī pieņēma lēmumu – atstāt spēkā diskvalifikāciju. Lēmums saskaņā ar Sporta likumu nav pārsūdzams.
  • Līdztekus 2019. g. 11. jūnijā sportiste iesniedza apelācijas sūdzību CAS ar lūgumu atcelt Latvijas instancēs pieņemtos lēmumus.
  • 2020. g. 17. jūnijā pēc gadu ilgušās tiesvedības CAS pieņēma lēmumu – atzīt, ka CAS trūkst jurisdikcijas apelācijas sūdzības izskatīšanai un līdz ar to jebkāds tālāks strīds nav iespējams.