LIDO KAUSS – 2019. gada Latvijas Čempionāts spiešanā guļus uz atkārtojumu skaitu

  • LC
    Latvijas čempionāts
  • BPR
    Spiešana guļus reizes

Sacensību direktors:

A.Rukmanis, 28755557