Kontakti
 
 

SP Youtube SP Twitter

This is Powerlifting!

Sadarbības partneri

LATVIJAS PAUERLIFTINGA FEDERĀCIJA

LPF

Latvijas Pauerliftinga valdi ievēl reizi trijos gados. Patreizējās valdes pilnvaras ir līdz 2019. gada 31. decembrim, tās pilnvaras stājās spēkā 2017. gada 1. janvārī. Valde ievēlēta 2016. gada 12. decembrī.

Latvijas Pauerliftinga federācijas valde

Valdes priekšsēdētājs
Ģenerālsekretārs
Tiesības pārstāvēt federāciju atsevišķi

Andrejs Rožlapa     andrejs@sp.lv | +371 26536984
Andrejs Rozlapa
Valdes loceklis
Tiesības pārstāvēt federāciju kopā ar pārējiem valdes locekļiem
LPF Sekretārs, veterānu komitejas vadītājs

Gints Reinholds     sekretars@sp.lv | +371 26660338
Gints Reinholds
Valdes loceklis
Tiesības pārstāvēt federāciju kopā ar pārējiem valdes locekļiem
izpilddirektors

Arnis Rukmanis     arnis.rukmanis@inbox.lv | +371 28755557
Arnis Rukmanis
Valdes loceklis
Tiesības pārstāvēt federāciju kopā ar pārējiem valdes locekļiem
Prezidents, IT projektu koordinators

Rinalds Dimiņš     sp@sp.lv | +371 29273233
Rinalds Dimins
Valdes loceklis
Tiesības pārstāvēt federāciju kopā ar pārējiem valdes locekļiem
LPF vecākais treneris

Jurijs Ivaņušins     ivanusins@sp.lv | +371 26498981
Jurijs Ivanusins
Valdes loceklis
Tiesības pārstāvēt federāciju kopā ar pārējiem valdes locekļiem
Izglītības komitejas vadītāja, studentu un jauniešu sporta koordinatore, Disciplinārās komisijas locekle

Jana Jansone     jana@sp.lv | +371 20092733
Jana Jansone
Valdes loceklis
Tiesības pārstāvēt federāciju kopā ar pārējiem valdes locekļiem
Sieviešu pauerliftinga attīstības komitejas vadītāja, pašvaldību sadarbības koordinatore

Zane Berdinska     zaneberdinska@gmail.com | +371 22026387
Zane Berdinska
Valdes loceklis
Tiesības pārstāvēt federāciju kopā ar pārējiem valdes locekļiem
Juridiskās komitejas vadītājs, Disciplinārās komisijas vadītājs

Aigars Cīrulis     aigars@sp.lv | +371 26430455
Aigars Cīrulis
Valdes loceklis
Tiesības pārstāvēt federāciju kopā ar pārējiem valdes locekļiem
Tiesnešu komitejas vadītājs, Disciplinārās komisijas loceklis

Arnis Šķēls     arnis@sp.lv | +371 29542423
Arnis Šķēls
Federācijas pārstāvniecība Rīgas reģionā
Pārstāvniecības vadītājs

Vitālijs Dubovs     dubovs@yahoo.com | +371 27 822 305
Vitālijs Dubovs

LPF rekvizīti
Juridiskā un faktiskā adrese: Raiņa iela 3, Valmiera, LV- 4201
Kontakti: tālrunis 26536984, e-pasts: lpf@sp.lv
Reģ. Nr. 40008022129, Konts LV58UNLA 0008000700508
A/S SEB banka, kods UNLALV2X

LPF Kalendārs 2018Biedrība "Spēka Pasaule"
© 2004
Visas tirdzniecības zīmes un informācija, kas izvietota šajā portālā ir biedrības "Spēka pasaule" īpašums