EPF Aktivitātes

2016

Pasaules Čempionāti

1.

Mārtiņš Krūze

1. vieta Pasaules Universitāšu čempionāts Klasiskajā spēka trīscīņā

Treneris: J. Ivaņušins

2.

Oļegs Kudrjavcevs

2. vieta Pasaules čempionāts Klasiskajā spēka trīscīņā

Treneris: A.Rožlapa

3.

Dainis Reinholds

3. vieta Eiropas Junioru čempionāts Klasiskajā spēka trīscīņā

Treneris: J. Ivaņušins

Ronalds Ķiploks

8. vieta Eiropas čempionāts Klasiskajā spēka trīscīņā

Treneris: J. Ivaņušins

Mārtiņš Krūze

1. vieta Pasaules Universitāšu čempionāts Klasiskajā spēka trīscīņā

Treneris: J. Ivaņušins

Artūrs Paiķis

6. vieta Eiropas čempionāts Klasiskajā spēka trīscīņā

Treneris: J. Ivaņušins

Mārtiņš Krūze

5. vieta Pasaules Universitāšu čempionāts Klasiskajā spēka trīscīņā

Treneris: J. Ivaņušins

Eiropas Čempionāti

1.

Mārtiņš Krūze

1. vieta Pasaules Universitāšu čempionāts Klasiskajā spēka trīscīņā

Treneris: J. Ivaņušins

2.

Oļegs Kudrjavcevs

2. vieta Pasaules čempionāts Klasiskajā spēka trīscīņā

Treneris: A.Rožlapa

Dainis Reinholds

4. vieta Eiropas Junioru čempionāts Klasiskajā spēka trīscīņā

Treneris: J. Ivaņušins

Ronalds Ķiploks

8. vieta Eiropas čempionāts Klasiskajā spēka trīscīņā

Treneris: J. Ivaņušins

2015

Pasaules Čempionāti

3.

Mārtiņš Krūze

3. vieta Pasaules Universitāšu čempionāts Klasiskajā spēka trīscīņā

Treneris: J. Ivaņušins

Oļegs Kudrjavcevs

4. vieta Pasaules čempionāts Klasiskajā spēka trīscīņā

Treneris: A.Rožlapa

Dainis Reinholds

4. vieta Eiropas Junioru čempionāts Klasiskajā spēka trīscīņā

Treneris: J. Ivaņušins

Ronalds Ķiploks

8. vieta Eiropas čempionāts Klasiskajā spēka trīscīņā

Treneris: J. Ivaņušins

Mārtiņš Krūze

7. vieta Pasaules Universitāšu čempionāts Klasiskajā spēka trīscīņā

Treneris: J. Ivaņušins