Liepājas čempionāts klasiskajā spiešanā guļus (Kurzemes Kausa posms)

  • LK
    Latvijas kauss
  • BP
    Spiešana guļus

Sacensību direktors:

A.Rukmanis, 28755557

Jau 29. sezonu studenti no visām Latvijas augstskolām tiek aicināti pārbaudīt savus spēkus dažādos sporta veidos Latvijas 29. Universiādē.
Šogad pirmo reizi Latvijas Augstskolu sporta savienība Universiādē iekļāvusi gan spiešanu guļus, gan arī spēka trīscīņu. Studenti tiek aicināti attaisnot šo sacensību statusu un būt aktīvākiem vēl kā pērn!