2019. gada Latvijas Čempionāts spēka trīscīņā ar ekipējumu.

  • LC
    Latvijas čempionāts
  • PL
    Spēka trīscīņa

Sacensību direktors:

A.Cīrulis, 26430455